Sverker Göranson

Sverker Göranson

Titel: fv Överbefälhavaren, general

Medalj: 12:e storleken i guld med kedja

År: 2016