Richard Beck-Friis Häll

Richard Beck-Friis Häll

Titel: Överstelöjtnant

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2016