Katarina Grundsell

Katarina Grundsell

Titel: Arkitekt

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 2016