Gunnar Elfström

Gunnar Elfström

Titel: Författare och antikvarie

Medalj: 5:e storleken i högblått band

År: 2016