Anders Strålman

Anders Strålman

Titel: Direktör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2016