Susanna Slöör

Susanna Slöör

Titel: Akademisekreterare

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2015