Otto Ramel

Otto Ramel

Titel: Hovjägmästare

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2015