Ingrid Bonde

Ingrid Bonde

Titel: Ställföreträdande koncernchef

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2015