Hans Gedda

Hans Gedda

Titel: Fotograf

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 2015