Gunnar Brock

Gunnar Brock

Titel: Företagsledare

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2015