Esbjörn Hogmark

Esbjörn Hogmark

Titel: Riksspelman

Medalj: 5:e storleken i högblått band

År: 2015