Elizabeth Salomonsson

Elizabeth Salomonsson

Titel: Kommunstyrelseordförande

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2015

Till toppen