Berit Lindfeldt

Berit Lindfeldt

Titel: Skulptör

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 2015