Anna-Karin Broth

Anna-Karin Broth

Titel: Kommendörkapten

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2015