Tamara Torstendahl Salytjeva

Tamara Torstendahl Salytjeva

Titel: Fil. dr.

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2014