Pär Nuder

Pär Nuder

Titel: fv Statsråd

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2014