Marianne Lundius

Marianne Lundius

Titel: Ordförande i Högsta Domstolen, Justitierådet

Medalj: 12:e storleken i guld med kedja

År: 2014