Laura Swaan Wrede

Laura Swaan Wrede

Titel: Överstelöjtnant

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2014