Ingela Forsman

Ingela Forsman

Titel: Sångtextförfattare

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 2014