Helena Sigurdsson

Helena Sigurdsson

Titel: Örlogskapten

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2014

Till toppen