Ulf Löfwall

Ulf Löfwall

Titel: fv Länsantikvarien

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 2013