Olle Wästberg

Olle Wästberg

Titel: fd generaldirektör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2013