Martti Aiha

Martti Aiha

Titel: Skulptör

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1970