Marita Jonsson

Marita Jonsson

Titel: Länsantikvarie

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2013