Claes Naréus

Claes Naréus

Titel: Överstelöjtnant

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2013