Nina Pripp

Nina Pripp

Titel: Fd. Justitieråd

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2012

Till toppen