Lars-Åke Lagrell

Lars-Åke Lagrell

Titel: Fd. Förbundsordförande

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2012