Kjell Anderson

Kjell Anderson

Titel: Konstnär

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 2012