Inga-Britt Ahlenius

Inga-Britt Ahlenius

Titel: fd. chef för FN:s internrevision

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2012

Till toppen