Charlotte Gyllenhammar

Charlotte Gyllenhammar

Titel: Skulptören

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 2012