Pär Johansson

Pär Johansson

Titel: Verksamhetsledare

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2011