Morgan Gerle

Morgan Gerle

Titel: Förste slottsuppsyningsman

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2011