Clarence Crafoord

Clarence Crafoord

Titel: Läkare

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2011