Anders Löfberg

Anders Löfberg

Titel: Styrelseordförande

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2011