Solfrid Söderlind

Solfrid Söderlind

Titel: Överintendent

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2010