Seth Jacobsson

Seth Jacobsson

Titel: Förste museiteknikern

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 2010