Robert af Jochnick

Robert af Jochnick

Titel: Direktör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2010