Peter Forssman

Peter Forssman

Titel: Ceremonimästare direktör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2010