Matti Kujasalo

Matti Kujasalo

Titel: Konstnär

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1970