Måns Jacobsson

Måns Jacobsson

Titel: Direktör

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2010