Lars Sjöberg

Lars Sjöberg

Titel: Fil.lic., f.d. förste intendent

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2010