Jan "Loffe" Carlsson

Jan "Loffe" Carlsson

Titel: Artist

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 2010