Erika Lagerbielke

Erika Lagerbielke

Titel: Konsthantverkare

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 2010