Jerzy Holtz

Jerzy Holtz

Titel: Förste konservator

Medalj: För Lång och Trogen tjänst - glas

År: 2009