Göran Bengtsson

Göran Bengtsson

Titel: Länsöverdirektör

Medalj: 12:e storleken i högblått band

År: 2009