Erland Ros

Erland Ros

Titel: Pastor i Hovförsamlingen

Medalj: För Lång och Trogen tjänst - medalj

År: 2009