Anna Lilliehöök

Anna Lilliehöök

Titel: Ordenskanslist

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 2009