Rolf Karlsson

Rolf Karlsson

Titel: Förvaltare

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2008