Margot Wallström

Margot Wallström

Titel: Vice ordförande

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2008