Jonas Hafström

Jonas Hafström

Titel: Ambassadör

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2008